Small Log Processing

ИТЕЛИГЕНТНО РАЗБИЧВАНЕ 1 - SLP 1

ЛИНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТРУПИ, КОЯТО ОПТИМИЗИРА РАНДЕМАНА И МИНИМИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ.
Small Log Processing

ИТЕЛИГЕНТНО РАЗБИЧВАНЕ 2- SLP 2

ПОДОБРЕНА АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАНДЕМАНА И МИНИМИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ.