Устройства за задаване на дебелините

Електронни устройства за задаване на дебелините

Всекидневното бичене на дървесина изисква значително измерване и пресмятане, което намалява производителността на оператора. Електронните устройства на Wood-Mizer увеличават производителността и рандемана. Чрез тях операторът не е необходимо сам да изчислява размери и калкулира дебелина на ряза. Единственото, което трябва да направи е да зададе желания размер на дъската и да започне да бичи.ACCUSET

Accuset значително увеличава гъвкавостта на оператора в сравнение с обикновените електронни устройства. Към възможностите за запаметяване на 16 размера на дъските, системата има и 4 режима на работа:

  • Ръчен режим: системата работи изцяло ръчно.
  • Автоматично нагоре/надолу: всяко натискане на бутона нагоре/надолу повдига или сваля главата с програмираната стойност.
  • Моделен режим: 16 стандартни модела на разбичване могат да бъдат въведени в системата.
  • Референтен режим: системата може да запомни позицията на главата по време на последния ряз от двете страни на призмата.

Електронно устройство PLC 

Електронното устройство PLC се предлага за банцизи, които имат механизирано движение на главата надолу/нагоре с електромотор. Функционално е подобно на обикновеното електронно устройство (SW) с възможност за предварително запаметяване на два размера, които след това да бъдат избрани с директен бутон. Възможността често използвани размери да бъдат директно избирани повишава производителността и точността, което от своя страна увеличава печалбата от биченето. Електронното устройство PLC има възможност за задаване на горна и долна граница на височината на главата и вграден калкулатор, който позволява зададената дебелина да се разбичва до последния ряз.


Електронно устройство SW-PLC2

SW-PLC2 Setworks е електронно устройство за задаване на дебелините на дъските, което автоматично позиционира режещата глава на необходимата височина.

SW-PLC2 Setworks се основава на програмируем логически контролер (PLC), магнитостриктивна измервателна лента (която отчита текущите височини на режещата глава), програмируем контролен панел и контролер за обороти на въртене, използван в асинхронни двигатели.


Електронно устройство SW

Електронното устройство за задаване на дебелините SW повишава производителността и точността като използва надеждна електроника за бързо позициониране на главата по височина за следващия ряз. Лесно е за употреба и позволява бърза смяна на размера на дъската, без да е необходимо всеки размер да е предварително запаметен.