Удължителни секции

Manual

МЕХАНИЧНИ

Повечето банцизи на Wood-Mizer могат да разбичват трупи с всякаква дължина. Добавя се удължителна секция от 1,8м, 3,6м или 7,2м към основната рама и с лекота могат да се разбичат и най-дългите трупи.

Удължителните секции не са само полезни при разбичването на дълги трупи. Много оператори ги използват, за да могат да разбичат два трупа един след друг с едно преминаване, което драстично увеличава производителността. Тази практика се среща често на места, където допълнителни работници помагат на оператора с качването и свалянето на трупите, а той се концентрира върху разбичването.

  • BX0.5 - 500 mm удължение
  • BX6 - 1.8 m удължение
  • BX12 - 3.6 m удължение
  • BX24 - 7.2 m удължение

ХИДРАВЛИЧНИ

Хидравлични удължителни секции се предлагат за банцизи  LT20, LT40, и LT70 с електродвигател и средна “M” рама.

Hydraulic Log Handling Equipment Kits for MBX12 Bed Extensions

 Манипулиране на   трупите 12M 12H1 12H2 12H3 12H4 12H5 12H6
 Ръчни странични опори      • (2)            
 Ръчен притискач            
 Хидравлични странични   опори за М рамка      
 Повдигаща ролка        • (2)      • (2)      • (2)      • (2)      • (2)      • (2)
 Хидравлични странични   опори          • (2)
 Притискач, разположен по   средата      
 Обръщач на трупи        
 Долни захвати
       
 Рампа за трупи            

Hydraulic Log Handling Equipment Kits for MBX24 Bed Extensions

 Манипулиране на   трупите 24M 24H1 24H2 24H3 24H4 24H5 24H6
 Ръчни странични опори      • (3)            
 Ръчен притискач            
 Повдигаща ролка        • (3)      • (3)      • (3)      • (3)      • (3)      • (3)
 Хидравлични странични   опори          • (2)
 Притискач, разположен по   средата      
 Обръщач на трупи        
 Долни захвати
       
 Рампа за трупи